Make your own free website on Tripod.com
Back

คำทำนายคนเกิดวันอังคาร

กรุณาคลิ้กเลือกเพศของท่านสำหรับคำทำนาย

 

ชายที่เกิดวันอังคาร

ผู้นั้นจิตใจกล้าหาญ โกรธเร็วดั่งไฟ ใจไม่ย่อท้อ ได้พึ่งพ่อแม่ เป็นที่มั่นคง พี่น้องวงศา

ไม่มาซื่อตรง เป็นผู้มีปัญญา เจรจาอ่อนหวาน ไม่เกียจไม่คร้าน ขยันและอดทน

ชะตาอาภัพ เกิดกับที่นี่ ต้องย้ายจึงดีไปอยู่ที่อื่น ได้ดีถึงสองครั้ง มั่งคั่งและะยั่งยืน

แล้วกลับโหดคืน ได้ยากสองหน จะต้องร้อนใจเพราะภัยประจญ เครือญาติของตน

ทำให้เดือดร้อนใจ แต่เมื่อชรา โภยภัยสุดสิ้น ได้ทรัพย์ที่สุด

เกิดกลางวัน ประสบเรื่องร้าย แต่กลับกลายเป็นดี

เกิดกลางคืน ลำบากก่อนจึงสบายภายหลัง

 

หญิงที่เกิดวันอังคาร

ผู้นั้นเป็นผู้เหนือคน ชั่วชีวิตทำกิจการแต่ใหญ่ๆ ขยันในการบ้านเรือน นับว่าประเสริฐ์

เป็นคนไม่ละเอียดแต่ก็ไม่หยาบได้ง่าย การพึง่พากับญาติทั้งหลายเย็นชาดุจน้ำแข็ง

ช่วยสามีได้กว่าครึ่ง หากินนอกบ้านคนนับถือ ต้องขยันบากบั่น ทำกิจการจึงจะอยู่ดี

เกิดกลางวัน สงบเสงี่ยมเจียมตัว

เกิดกลางคืน สงบเสี่ยมในการอาชีพ