Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง

คำทำนายคนเกิดวันจันทร์

กรุณาคลิ้กเลือกเพศของท่านสำหรับคำทำนาย

 

ชายที่เกิดวันจันทร์

ผู้นั้นไร้วงศา พึ่งญาติไม่ได้สักคราเขากลับพึ่งพา ดีเนื้อดีใจ ถ้าแม้ผู้อื่นยื่นมั่นหมายไว้

ติดเนื้อต้องใจ เอาเป็นพี่น้องไม่เกรงกลัวใคร น้ำใจจองหอง คบเพื่อนสูงศักดิ์ ปากอ่อน

แต่ใจแข็ง โกรธร้ายแรงนัก พ่อแม่ที่รัก ไม่อยู่เลี้ยงกัน มักมีตำหนิ เป็นแผลสำคัญ

ถ้ามิฉะนั้น ทายว่า ถูกไฟ จะต้องลำบาก ได้ยากเจ็บไข้ โทษทัณฑ์โภยภัยเพราะท่านผู้อื่น

ตกยากเมื่อหน้า ภายหลังคงคืน ครอบครัวยั่งยืน สุดสิ้นชนมานย์

เกิดกลางวัน เป็นคนเฉลียวฉลาด แต่มักมีเรื่องหนักใจ

เกิดกลางคืน หาชื่อเสียงโดยลำแข้งของตนเอง

 

หญิงที่เกิดวันจันทร์

ผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้สูง คล่องแคล่วว่องไว มีความคิดฉลาดเหนือผู้อื่น แต่วัยกลางคน

ต้องตรากตรำงาน ถึงจะพอกินพอใช้ ใจไม่เป็นสุข โชคลาภวาสนาไม่ค่อยคงที่

มีแต่เรื่องมานะบากบั่นและประหยัด มีคนนับถือ มีความสามารถ อ่อนหวานและ

แข็งกร้าวได้เหนือกว่าผู้ชาย เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ บั้นปลายชีวิต

จะสำเร็จ ถ้ามีความพยายาม เกิดกลางวัน มีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่และใจบุญ

เกิดกลางคืน เป็นคนเฉลียวฉลาด มีศิลปและความรู้