Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง
คำทำนายสำหรับผู้ที่ผมยาวกลางหลัง
แสดงว่าเป็นคนมีความซื่อตรง รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ มีความขยันในการทำงาน
มีความรับผิดชอบสูง และเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ