Make your own free website on Tripod.com
Back

ดูดวงจากทรงผม

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่า ทรงผมของคุณสามารถบอกนิสัยของคุณ

ได้อย่างแม่นยำ จนตัวคุณเองต้องสะอึก

*** เชิญคลิ้กเลือกทรงผมของท่านจากด้านล่างนี้ ***

....
บ้านดูดวง