Make your own free website on Tripod.com
Back

ติ่มซำ ผัดหมี่ซั่วทรงเครื่อง อาหารจีนถูกปากอาวุธคือตะเกียบ
แต่ก่อนรับประทานต้องมีอาการดูดปลายตะเกียบเบาๆ พอแตะๆ ก่อนจะลงมือคีบอาหาร
อันโอชา แสดงให้เห็นถึงบุคคลผู้นั้นว่า เป็นคนที่ชอบแสดงความเป็นเจ้าของ
เรื่องขี้หึงต้องยกให้ไม่เป็นรองใคร หยุมหยิมในเรื่องเงินๆทองๆ ประหยัดเข้าว่า

บ้านดูดวง