Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง

ปีมะแม ธาตุทอง
ผู้เกิดปีมะแมมีความบากบั่นต่อสู้ ทะเยอทะยานในด้านการค้า แต่น่าเสียดายต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากจึงจะสำเร็จ
เป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นญาติมิตรไม่สนับสนุน ชีวิตครอบครัวราบรื่นดี เหมาะสำหรับอาชีพทำโรงงานก่อสร้าง ค้าโลหะ บั้นปลายจึงจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ