Make your own free website on Tripod.com
Back
Likitdee on com
คลิ๊กที่ " คลินิคเลิฟ " เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
     

     คลินิคแห่งนี้ เปิดให้บริการปรึกษาผู้ที่มีปัญหารัก ไม่ว่าจะเป็น

คนรัก เพื่อน หรือครอบครัว โดยทีมงานของเราที่มีหลากหลายวัย

จึงเข้าใจปัญหา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดก็ตาม และคุณสามารถที่

จะมีส่วนร่วมโดยการส่งประสบการณ์ มาเล่าสู่เพื่อนๆฟัง เพื่อเป็น

อุทาหรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

สวัสดีทุกๆท่าน