Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง

ชอบกอดอก ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง

คุณคนๆนี้เป็นคนที่มีความคิดอ่านที่ลึกซึ้ง รอบคอบ รักสันโดษ ชอบอยู่สงบตามลำพัง

ไม่ชอบให้ใครก้าวก่ายโลกส่วนตัว และเขาก็ไม่ชอบยุ่งหรือก้าวก่ายเรื่องของใคร

เช่นกัน เป็นคนค่อนข้างเย็นชา มนุษย์สัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่