Make your own free website on Tripod.com
Back

คำทำนายสำหรับกรุ๊ปเลือดบี

คุณนิสัยร่าเริงรักอิสระ สังคมเก่งทำงานเก่งมีประสิทธิภาพ เป็นคนใจกว้าง แต่เด็ดเดี่ยว และ

กล้าแสดงความคิดเห็น จริงจังกับความรักมาก รักใครรักจริง แน่วแน่ไม่เสี่อมคลาย

บ้านดูดวง