Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง

คำทำนายสำหรับกรุ๊ปเลือดเอ

คุณเเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น ขัดแย้งกับผู้อื่น รักสวยรักงาม รสนิยมในการแต่งกายดี

รักใครรักจริง ทั้ง ๔ ห้องหัวใจ หากรักเปลี่ยนเป็นช้ำจะสลัดทิ้งไปด้วยความเข้มแข็ง ถึงแม้นน้ำตาตกใน

ก็ไม่ต้องการให้ใครสงสาร