Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง

คำทำนายสำหรับผู้ตอบข้อ ค.มาก

คุณเป็นคนที่เลือกของขวัญถูกใจผู้รับแน่ แต่อาจจะซับซ้อนสักนิด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรัก

ของคุณสองคนต้องซับซ้อนตามไปด้วย