Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง

คำทำนายสำหรับผู้ตอบข้อ ก.มาก

คุณเลือกของขวัญถูกใจคนรับแน่ คุณเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แม้จะไม่ทั้งหมด

แต่พบกันครึ่งทาง จึงสามารถประสานความรักความเข้าใจกันได้