Make your own free website on Tripod.com
Back

คำทำนายสำหรับผู้ตอบข้อ ข. 5-6 ข้อ

ความจี๋จ๋าของคุณกับคนที่คุณรักค่อนข้างสนิทแนบแน่น จนคุณคิดว่ารู้และเข้าใจในความรู้สึกของเขา

ในทุกๆเรื่อง รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แท้จริงแล้วคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดอะไรอยู่ ลองถามเขาว่า

"เป็นอย่างไรบ้าง" "เหนื่อยไหม" "อยากจะบอกอะไรหรือเปล่า" แล้วคุณจะได้คำตอบที่แท้จริงของเขา

เมื่อคุณได้พูดคุยกับเขา กำแพงความขัดแย้งที่อยู่ในใจของคุณกับเขาจะทะลายลงมา เพราะคุณสองคน

ได้รับรู้ความรู้สึก ซึ่งกัน และกัน ว่าต้องการอะไร ทำให้ความจี๋จ๋าของคุณแนบแน่นทวีคูณ

บ้านดูดวง
ฐานต่อไป