Make your own free website on Tripod.com
Back

คำทำนายสำหรับช่วงคะแนน 91-100

คุณเป็นตัวของตัวเองสูง และมีความพยายามสูง ทำให้คุณโดดเด่น นิสัยไม่ชอบหยุดนิ่ง

มีโอกาสเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนมีความสามารถ ด้านความรัก มีคนแอบรักคุณแต่คุณไม่สนใจ

คุณแอบรักเขาแต่เขาไม่สนใจ คุณต้องลดความเอาแต่ใจลงบ้าง แล้วคุณก็จะพบกับความสุขในชีวิต

บ้านดูดวง
ฐานต่อไป