Make your own free website on Tripod.com
Back

คำทำนายสำหรับช่วงคะแนน 81-90

คุณเป็นคนที่ไม่หลงกับคำพูดของคนอื่น ไม่เชื่อคนง่าย ไม่หวั่นไหวง่าย คุณเป็นคนมีเสน่ห์

มีความพยายาม แต่ไม่ขยัน เมื่อสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คุณก็ปล่อยให้หลุดลอยไปง่ายๆ ด้านความรัก

สมหวังและไม่สมหวัง เพราะคุณก็ไม่ค่อยสนใจ

บ้านดูดวง
ฐานต่อไป