Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง
คำทำนายสำหรับช่วงคะแนน 31-40

เป็นคนรักสบาย เป็นนักแต่งตัว ร่าเริง เป็นที่รักของคนที่พบเห็น เป็นคนชอบหาความรู้

ชอบความท้าทาย เป็นคนโมหะจริต ชอบหงุดหงิดใส่คนอื่น ด้านความรัก รักแท้ พบคนรักจริง

ทำให้คุณสบาย เพราะมีคนให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง แต่คุณเจ้าชู้ อารมณ์ร้าย

อนาคต ต้องฟันฝ่าด้วยตนเองจึงจะพบความสุขในชีวิต

ฐานต่อไป