Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง
คำทำนายสำหรับช่วงคะแนน 21-30

เป็นคนดื้อเงียบ อ่อนนอกแข็งใน อารมณ์รุนแรง มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบ

ด้านความรัก รักซ้อน รักสามเส้าบ้าง แอบรักเขาบ้าง ไม่ชอบให้ใครบงการ

อนาคต ค่อนข้างยุ่งเหยิง เพราะยึดติดในความคิดตัวเอง ทำให้คนหมั่นไส้ มีคนให้การสนับสนุน

ฐานต่อไป