Make your own free website on Tripod.com
Back
ฐานต่อไป
บ้านดูดวง
คำทำนายสำหรับช่วงคะแนน 11-20

เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า ภายนอกเป็นคนเก๋ไก๋ ว่องไว เป็นคนฉลาดลึก ซ่อนคมไว้

ความสำเร็จของคุณอยู่ที่การทำงาน และความสามารถของตัวคุณเอง ด้านความรัก รักซ้อน รักสามเส้า

ไม่มีในตัวคุณ มีคนให้เลือกมากมายเป็นคนช่างเลือก ข้อเสียของคุณ คือ เป็นคนที่อ่านยาก ซับซ้อน

คิดมาก หวานซ่อนเปรี้ยว ช่างระแวง หูเบา แต่เป็นคนรอบคอบ ละเอียดอ่อน