Make your own free website on Tripod.com
Back

ลายมือ บอกนิสัยได้จริงหรือ บอกได้สิ ถ้าไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์

เพียงแค่คุณเลือกลายมือที่ตรงกับคุณจากข้างล่างนี้ ท่านก็จะทราบลักษณะของตัวคุณ

 

เขียนตัวหนังสือเหลี่ยม , เขียนตัวหนังสือกลม , เขียนตัวหนังสือผอม , เขียนตัวหนังสืออ้วน , เขียนตัวหนังสือบาง , เขียนตัวหนังสือหนา

เขียนตัวหนังสือตัวโต , เขียนตัวหนังสือตัวเอียง , เขียนตัวหนังสือศิลป์ , เขียนตัวหนังสือสวย

เขียนตัวหนังสือเหลี่ยม

คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองมากจนขนาดเอาแต่ใจตนเองและไม่รับฟังความคิดของผู้อื่น

 

เขียนตัวหนังสือกลม

คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี และมักเกรงใจผู้อื่นเสมอ ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไป

 

เขียนตัวหนังสือผอม

คุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายและรักชีวิตสบายๆ ค่อนข้างเป็นคนสันโดษ

 

เขียนตัวหนังสืออ้วน

คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี และเป็นคนตรง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใคร

 

เขียนตัวหนังสือบาง

คุณเป็นคนไม่หนักแน่น ค่อนข้างหูเบา แต่มีความสุภาพและอ่อนน้อมในตัวเอง

 

เขียนตัวหนังสือหนา

คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นนักวางแผนการ และมีความเป็นระเบียบ มักเป็นคนที่เด่นในหมู่คน

 

เขียนตัวหนังสือตัวโต

คุณเป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจกับทุกคน เข้ากับคนได้ง่าย

 

เขียนตัวหนังสือตัวเอียง

คุณเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ค่อยคิดมาก และเป็นคนมีน้ำใจ

 

เขียนตัวหนังสือศิลป์

คุณเป็นคนช่างฝัน แต่อารมณ์แปรปรวนง่าย ชอบเรื่องรักๆใคร่ๆ

 

เขียนตัวหนังสือสวย

คุณเป็นคนเอาการเอางาน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความทะเยอทะยานในตนเอง มีความพยายามสูง

 

บ้านดูดวง